BEC

Từ Tiếng Anh Toàn Thư Mở
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BEC (Business English Certificate - Chứng chỉ tiếng Anh Thương Mại): là chương trình chuyên về tiếng Anh thương mại với đầy đủ 4 kĩ năng (Nghe, Nói, Đọc, Viết). Chương trình được sở hữu bởi Đại Học Cambridge