Hướng dẫn sử dụng

Từ Tiếng Anh Toàn Thư Mở
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tất cả các hoạt động của bạn đều được bắt đầu từ ô TÌM KIẾM thần thánh bên góc phải trên cùng của màn hình bạn nhé hoặc bấm vào đây.

Tìm Thông tin

Bạn có thể tìm tất cả các thông tin và dữ liệu của trang web bằng hộp tìm "Tìm kiếm" nằm ở góc phải phía trên. Từ đó bạn có thể Đọc, Sửa đổi hoặc Viết bài nếu nội dung bạn tìm chưa có.

Sửa đổi

Sau khi tìm được thông bạn cần, bạn có thể tham khảo và chỉnh sửa bất kì thông tin nào bạn thấy chưa phù hợp hoặc muốn bổ sung. Bạn có đầy đủ quyền để làm điều đó. Tuy nhiên, nếu thông tin bạn chỉnh sửa là không phù hợp và có những phản hồi không tốt thì có thể bị người khác sửa đổi. Tất cả những sửa đổi này đều được Ban Quản Trị kiểm tra và điều chỉnh.


Viết bài

Bạn có thể đăng bất kì bài nào để chia sẻ với mọi người bằng cách tìm bài như trên. Nếu bài bạn muốn viết đã có rồi và bạn muốn bổ sung thông tin hoặc sửa đổi thì vào tab "Sửa đổi" để thực hiện việc này. Nếu bài bạn tìm chưa có thì bạn có thể là người đầu tiên viết về nó.


  • Lưu ý: Trang bạn viết có thể được chỉnh sửa bởi bất kì người nào. Tuy nhiên nội dung sẽ kiểm duyệt bởi Ban quản trị.