IELTS

Từ Tiếng Anh Toàn Thư Mở
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tổng quan

IELTS (The International English Language Testing System) là kỳ thi phổ biến nhất trên phạm viverb intransitive toàn cầu. Hàng năm, hơn 2 triệu bài kiểm tra IELTS được thực hiện.

IELTS - khởi đầu thành công – IELTS giúp bạn có thể sinh sống, học tập và làm việc trên khắp thế giới. Hơn 8,000 tổ chức trên toàn cầu chấp nhận chứng chỉ IELTS, bao gồm các tổ chức chính phủ, học thuật và nghề nghiệp. Trong thực tế, IELTS là chứng chỉ tiếng Anh duy nhất được chấp nhận cho mục đích nhập cư bởi tất cả các quốc gia có yêu cầu.

Kỳ thi IELTS được thiết kế nhằm giúp bạn sử dụng tiếng Anh khi sinh sống ở nước ngoài. Trong khoảng ba tiếng đồng hồ, kỳ thi này sẽ đánh giá toàn bộ các kỹ năng tiếng Anh của bạn: Nghe, Nói, Đọc và Viết.

Cách hiệu quả nhất để đánh giá kỹ năng giao tiếp tiếng Anh chính là trao đổi trực tiếp. IELTS là kỳ thi đánh giá khả năng sử dụng tiếng Anh được chấp nhận rộng rãi nhất trên toàn cầu với kết cấu hình thức bài thi nói một – một nhằm đánh giá chính xác khả năng giao tiếp tiếng Anh của thí sinh.

Được thiết kế bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh, chắc chắn kỳ thi IELTS sẽ đưa ra kết quả đánh giá công bằng và chính xác về các kỹ năng tiếng Anh của bạn.

Nếu bạn đang đăng ký thị thực để chuyển đến hay định cư tại Vương quốc Anh, IELTS là kỳ thi cho bạn. Bạn có thể tìm thêm thông tin tại mục Kỳ thi IELTS cho đăng ký thị thực và định cư tại Anh: https://www.britishcouncil.vn/thi/ky-thi-ielts-cho-thi-thuc-va-dinh-cu-tai-anh.

Cấu trúc bài thi

Bài thi IELTS có 2 dạng thức: IELTS học thuật - IELTS Academic Test và IELTS Tổng Quát - General Training Test

IELTS Học Thuật

1. Nghe (Thời gian: 30 phút)

Bạn sẽ nghe bốn đoạn ghi âm – độc thoại và đàm thoại bởi một số người bản xứ - và viết câu trả lời cho các câu hỏi. Phần thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra năng lực của bạn trong việc nắm bắt các ý chính và thông tin thực tế thật chi tiết, khả năng nhận thức quan điểm và thái độ của người nói, khả năng hiểu được mục đích của vấn đề được nói đến và khả năng theo kịp sự trình bày các ý kiến. Nhiều tiếng và giọng nói của người bản xứ được sử dụng và bạn sẽ được nghe từng phần chỉ một lần duy nhất.

Thi Nghe giống nhau cho cả hai hình thức Học thuật và Tổng quát.

Phần 1

Một đoạn đàm thoại giữa hai người trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày, chẳng hạn như một mẫu đàm thoại tại một đại lý thuê nhà.

Phần 2

Một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày chẳng hạn như một bài diễn văn về các tiện ích địa phương.

Phần 3

Một mẫu đàm thoại giữa tối đa bốn người trong ngữ cảnh giáo dục hoặc đào tạo, chẳng hạn như một giáo viên trợ giảng tại trường đại học và một sinh viên đang thảo luận về bài tập.

Phần 4

Một đoạn độc thoại về chủ đề học tập, chẳng hạn một bài giảng đại học.


2. Đọc (Thời gian: 60 phút)

Phần thi môn Đọc gồm có 40 câu hỏi. Một vài loại câu hỏi được sử dụng để kiểm tra kỹ năng đọc. Các kỹ năng này bao gồm đọc để nắm bắt ý chính, đọc để hiểu các khái niệm chính, đọc để nhớ chi tiết, đọc lướt, đọc hiểu các lập luận chặt chẽ, và nhận ra quan điểm, thái độ và mục đích của người viết.

Hình thức Học thuật bao gồm ba đoạn văn dài từ miêu tả và tả thực đến sự rời rạc và phân tích. Các đoạn văn có thực và được trích từ sách, tập san, tạp chí và báo. Các đoạn văn này được chọn để dành cho đọc giả không chuyên nhưng được công nhận thích hợp với mọi người ghi danh vào các khóa đại học hoặc cao học hoặc đang dự định đăng ký về chuyên môn.


3. Viết (Thời gian: 60 phút)

Phần thi môn Viết Học thuật bao gồm hai phần. Các chủ đề môn viết là mối quan tâm chung về và thích hợp với mọi người vào học đại học hoặc cao học hoặc đang dự định đăng ký về chuyên môn.

Phần 1

Bạn sẽ được đưa ra một đồ thị, bảng, đồ thị hay biểu đồ và được yêu cầu miêu tả, tóm tắt hay giải thích thông tin bằng từ ngữ của chính mình. Bạn cũng có thể được yêu cầu mô tả và giải thích dữ liệu, mô tả các giai đoạn của một quá trình, một điều gì đó hoạt động như thế nào hay mô tả một đối tượng hay một sự kiện.

Phần 2

Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận để phản hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề. Bạn phải hoàn thành cả hai phần thi bằng phong cách viết văn trang trọng.


4. Nói (Thời gian: 11 đến 14 phút)

Phần thi môn Nói đánh giá khả năng nói của bạn và diễn ra trong vòng 11 đến 14 phút. Mỗi phần thi đều được ghi âm.

Vui lòng lưu ý rằng phần thi môn Nói của hai hình thức Học thuật và Tổng quát đều giống nhau.

Phần 1

Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và vài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

Phần 2

Bạn sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói tối đa hai phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết thúc phần thi.

Phần 3

Bạn sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này tạo cơ hội cho bạn thảo luận thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

Phần thi môn Nói được tiến hành theo cách không cho phép bạn lặp lại các câu trả lời đã trình bày trước đó.

IELTS Tổng Quát

1. Nghe (Thời gian: 30 phút) - Giống với chương trình IELTS Học Thuật

Bạn sẽ nghe bốn đoạn ghi âm – độc thoại và đàm thoại bởi một số người bản xứ - và viết câu trả lời cho các câu hỏi. Phần thi này bao gồm các câu hỏi kiểm tra năng lực của bạn trong việc nắm bắt các ý chính và thông tin thực tế thật chi tiết, khả năng nhận thức quan điểm và thái độ của người nói, khả năng hiểu được mục đích của vấn đề được nói đến và khả năng theo kịp sự trình bày các ý kiến. Nhiều tiếng và giọng nói của người bản xứ được sử dụng và bạn sẽ được nghe từng phần chỉ một lần duy nhất.

Phần 1

Một đoạn đàm thoại giữa hai người trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày, chẳng hạn như một mẫu đàm thoại tại một đại lý thuê nhà.

Phần 2

Một đoạn độc thoại trong ngữ cảnh xã hội hàng ngày chẳng hạn như một bài diễn văn về các tiện ích địa phương.

Phần 3

Một mẫu đàm thoại giữa tối đa bốn người trong ngữ cảnh giáo dục hoặc đào tạo, chẳng hạn như một giáo viên trợ giảng tại trường đại học và một sinh viên đang thảo luận về bài tập.

Phần 4

Một đoạn độc thoại về chủ đề học tập, chẳng hạn một bài giảng đại học.


2. Đọc (Thời gian: 60 phút) Hình thức Tổng quát yêu cầu bạn đọc các đoạn trích từ sách, tạp chí, báo, thông báo, quảng cáo, sổ tay công ty và các hướng dẫn. Có các tài liệu mà bạn có thể bắt gặp hàng ngày trong môi trường nói Tiếng Anh.


3. Viết (Thời gian: 60 phút, gồm 2 phần)

Phần thi môn Viết Tổng quát bao gồm hai phần được căn cứ vào các chủ đề được quan tâm chung.

Phần 1

Bạn sẽ được giới thiệu một tình huống và được yêu cầu viết một lá thư đề nghị cung cấp thông tin hoặc giải thích tình huống. Lá thư có thể được viết theo phong cách thân mật, bình thường hoặc trang trọng.

Phần 2

Bạn sẽ được yêu cầu viết một bài luận phải hồi lại một quan điểm, một lập luận hay một vấn đề. Bài luận này có thể sẽ thiên về phong cách thân mật hơn là bài luận trong Phần 2 của hình thức thi Học thuật.


4. Nói (Thời gian: 11 đến 14 phút)

Phần thi môn Nói đánh giá khả năng nói của bạn và diễn ra trong vòng 11 đến 14 phút. Mỗi phần thi đều được ghi âm.

Vui lòng lưu ý rằng phần thi môn Nói của hai hình thức Học thuật và Tổng quát đều giống nhau.

Phần 1

Bạn sẽ được hỏi những câu hỏi chung về bản thân và vài chủ đề tương tự như là nhà bạn, gia đình, công việc, học tập và sở thích. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

Phần 2

Bạn sẽ được trao một mẫu giấy yêu cầu bạn nói về một chủ đề cụ thể. Bạn sẽ có một phút để chuẩn bị trước khi nói tối đa hai phút. Sau đó giám khảo sẽ hỏi bạn một hoặc hai câu về chủ đề này để kết thúc phần thi.

Phần 3

Bạn sẽ được hỏi thêm về chủ đề trong Phần 2. Các câu hỏi này tạo cơ hội cho bạn thảo luận thêm về các vấn đề và ý niệm trừu tượng. Phần này kéo dài từ bốn đến năm phút.

Phần thi môn Nói được tiến hành theo cách không cho phép bạn lặp lại các câu trả lời đã trình bày trước đó.

Địa điểm đăng ký thi

Các điểm đăng ký thi IELTS tại IDP

IDP Education (Việt Nam) thường xuyên tổ chức các kỳ thi Anh ngữ quốc tế IELTS tại TP. Hồ Chí Minh & Hà Nội. Để biết thêm thông tin và đăng ký vui lòng liên hệ:


Hà Nội

Chi nhánh Hà Nội, IDP Education (Việt Nam)

Tầng 2, 53A Lê Văn Hưu, Q. Hai Bà Trưng

Điện thoại: 84 4 39439739

Fax: 84 4 39439737 - Email: ielts.hanoi@idp.com


Chi nhánh Ngọc Khánh, Hà Nội, IDP Education

15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình

Điện thoại: 04 7308 7888 - Fax: 04 3732 5304


ACET Hà Nội:

Tòa nhà Ocean Park, 1 Đào Duy Anh, Đống Đa ĐT: 04 3976 5268


Khoa Đào tạo Quốc tế, P1008 – Tầng 10 – Nhà A

Trường Đại học Ngoại thương

91 Chùa Láng


Trung tâm Giáo dục Quốc tế (IEC), Nhà D6

Trường Đại học Hà Nội

Km9, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân


Viện Đào tạo Quốc tế, Phòng 202B/D7

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng


Trung tâm Hướng Nghiệp, Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam.

Thị Trấn Trâu Quì, Gia Lâm, Hà Nội.

(T) 043 827 6346

(E) webmaster@vnua.edu.vn


Viện Kiến trúc Anh Ngữ và Pháp Ngữ, Đại học Xây Dựng Hà Nội.

Tầng 10, Nhà Thí Nghiệm, Đại học Xây Dựng.

Phố Trần Đại Nghĩa, Hà Nội.


Trường THCS Việt – Úc Hà Nội.

Khu đô thị Mỹ Đình 1, Từ Liêm, Hà Nội.


Trường THPT Dân Lập Nguyễn Siêu

Tổ 59 phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.


Trung tâm đào tạo bồi dưỡng thường xuyên

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

136 Đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.


Phòng khoa học & Đối ngoại

Trường Đại học Thương Mại

Hồ Tùng Mậu, Cầu giấy, Hà Nội


Hải Phòng

Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Hàng Hải.

484 Lạch Tray, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng


Khoa Hợp tác Quốc tế

Trường Đại học Dân lập Hải Phòng

36, Đường Dân Lập, Dư Hàng Kênh


Trung tâm PEC

41 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

89 Đường Hồng Bàng, Hải Phòng


ĐÀ NẴNG

Chi nhánh Đà Nẵng, IDP Education (Việt Nam)

96 Lê Lợi, Q. Hải Châu

Điện thoại: 84 511 388 9828

Fax: 84 511 388 9848


Trường Anh Ngữ Quốc Tế Việt – Úc

58 Nguyễn Văn Linh - Q.Hải châu - TP.Đà Nẵng

Điện thoại : 05113.584947- 05113.584948


TP. HCM


IDP Quận 1:

Star Building – 33 Mạc Đĩnh Chi, Q.1

Điện thoại: 84 8 39104205

Fax: 84 8 39104206 - Email: ielts.hcmc@idp.com


IDP Quận 5:

223 Hùng Vương, Q.5

Điện thoại: 84 8 38350133

Fax: 84 8 38350134 - Email: ielts.hcmc@idp.com


ACET TP. HCM:

226 Lê Văn Sỹ, Q. Tân Bình, ĐT: 08 3991 2999

187 Võ Thị Sáu, Q.3, ĐT: 08 3932 6202

63 Ngô Thời Nhiệm, Q.3, ĐT: 08 3933 0102


Cần Thơ

Tòa nhà PVC Mekong

131 Trần Hưng Đạo, Q. Ninh Kiều, Cần Thơ

Điện thoại: 84 710 3733 667 - Fax: 84 710 3733 668British Council Vietnam

HÀ NỘI

Văn phòng chính và Trung tâm giảng dạy tại 20 Thụy Khuê: +84 1800 1299

Trung tâm giảng dạy tại trường Brendon: +84 1800 1299

TP HỒ CHÍ MINH

Văn phòng chính và Trung tâm giảng dạy tại 25 Lê Duẩn: +84 1800 1299

Trung tâm giảng dạy tại trường Lê Quý Đôn: +84 1800 1299

Lệ Phí Thi

Lệ phí thi IELTS hiện tại: 4.750.000VNĐ (tại Hội Đồng Anh)


Lịch thi và địa điểm thi năm 2017 tại tp. Hồ Chí Minh

Lịch thi của British Council Vietnam

Ngày thi Hình thức thi
8 Tháng 10 2016 Học thuật và Tổng quát
22 Tháng 10 2016 Học thuật
29 Tháng 10 2016 Học thuật và Tổng quát
5 Tháng 11 2016 Học thuật
19 Tháng 11 2016 Học thuật và Tổng quát
26 Tháng 11 2016 Học thuật
3 Tháng 12 2016 Học thuật và Tổng quát
10 Tháng 12 2016 Học thuật và Tổng quát
17 Tháng 12 2016 Học thuật
7 Tháng 1 2017 Học thuật và Tổng quát
14 Tháng 1 2017 Học thuật
21 Tháng 1 2017 Học thuật và Tổng quát
11 Tháng 2 2017 Học thuật và Tổng quát
18 Tháng 2 2017 Học thuật
25 Tháng 2 2017 Học thuật
4 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
18 Tháng 3 2017 Học thuật
25 Tháng 3 2017 Học thuật và Tổng quát
8 Tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
22 Tháng 4 2017 Học thuật
29 Tháng 4 2017 Học thuật và Tổng quát
6 Tháng 5 2017 Học thuật
13 Tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
20 Tháng 5 2017 Học thuật
25 Tháng 5 2017 Học thuật và Tổng quát
3 tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
8 tháng 6 2017 Học thuật
17 tháng 6 2017 Học thuật
24 tháng 6 2017 Học thuật và Tổng quát
8 tháng 7 2017 Học thuật và Tổng quát
15 tháng 7 2017 Học thuật
20 tháng 7 2017 Học thuật
29 tháng 7 2017 Học thuật và Tổng quát
3 tháng 8 2017 Học thuật và Tổng quát
12 tháng 8 2017 Học thuật
19 tháng 8 2017 Học thuật và Tổng quát
26 tháng 8 2017 Học thuật
9 tháng 9 2017 Học thuật và Tổng quát
16 tháng 9 2017 Học thuật
21 tháng 9 2017 Học thuật
30 tháng 9 2017 Học thuật và Tổng quát
5 tháng 10 2017 Học thuật
14 tháng 10 2017 Học thuật và Tổng quát
21 tháng 10 2017 Học thuật
28 tháng 10 2017 Học thuật và Tổng quát
2 tháng 11 2017 Học thuật và Tổng quát
4 tháng 11 2017 Học thuật
11 tháng 11 2017 Học thuật và Tổng quát
25 tháng 11 2017 Học thuật
2 tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát
9 tháng 12 2017 Học thuật
14 tháng 12 2017 Học thuật
16 tháng 12 2017 Học thuật và Tổng quát
Địa điểm tổ chức thi
Tên địa điểm Địa chỉ
Khách sạn Windsor 1 Sư Vạn Hạnh, Quận 5
Khách sạn Đồng Khởi 8 Đồng Khởi, Quận 1
Khách sạn Park Hyatt 2 Công trường Lam Sơn, Quận 1