KET

Từ Tiếng Anh Toàn Thư Mở
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

KET là bài thi dành cho lứa tuổi học sinh. Chương trình này giúp các bạn học sinh có đủ năng lực về ngôn ngữ để chuyển lên cấp độ cao hơn. Đây là chương trình tiếp theo sau Flyers


A Cambridge English: Key (KET) dành cho trường học sẽ đánh giá năng lực về ngôn ngữ cùa học sinh thông qua những tình huống đơn giản. Đây là chương trình tiếp theo của loạt chương trình tiếng Anh cho trẻ em (Starters, MoversFlyers)

Bài thi sẽ tạo cho học sinh sự tự tin để chuyển sang chương trình học cao hơn như Cambridge English: Preliminary (PET) for Schools

Chương trình Cambridge English: Key (KET) for Schools có cùng cấp độ với Cambridge English: Key (KET), nhưng nội dung của nó dành cho trường học hơn là các nội dung về xã hội dành cho người học ở độ tuổi lớn.

KET

Download bài mẫu: Sample paper

Reading and Writing

Đọc và Viết


Listening

Nghe


Speaking

Nói