Movers

Từ Tiếng Anh Toàn Thư Mở
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cambridge English: Movers (YLE Movers) là cấp độ thứ 2 trong số 3 chương trình dành cho trẻ em. Những bài test của chương trình dành cho trẻ em này được thiết kế nhằm hướng trẻ quen với tiếng Anh nói và Viết thường ngày và là cách tuyệt với để trẻ tự tin và cải thiện tiếng Anh của mình.

Bài test được thiết kế với các chủ đề quen thuộc và tập trung vào những kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu của bằng tiếng Anh thông qua các hoạt động về Nghe, Nói, Đọc và Viết.


Cambridge English: Movers là cách tuyệt với để giúp trẻ xây dựng những kỹ năng và ngôn ngữ và tiến bộ trong việc học tiếng Anh. Khi trẻ đã sẵn sàng (pass qua chương trình Movers này) thì họ sẽ được chuyển sang Chương trình Flyers (YLE Flyers), chương trình thứ 3 trong loạt chương trình dành cho trẻ em.


 Key facts
 CEFR level:	A1 (xem tham chiếu)
 Test format:	Computer or paper-based
 No. of papers:	3 
 Test length:	About 1 hour
lớn

Listening - Nghe

Nghe


Reading and Writing - Đọc và Viết

Đọc và Viết

Speaking - Nói

Nói