Pie chart

Từ Tiếng Anh Toàn Thư Mở
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Các từ dùng cho pie chart mà các bạn cần lưu ý:

Để chỉ 1 phần nào đó các bạn có thể dùng proportion, percentage, a number of / the mumber of, an amount of


Các từ dùng để chỉ phân số và những từ chỉ sự ước lượng:

Phần trăm (percentage) Phân số (fraction)
23 per cent just under a quarter
25 per cent a quarter
30 per cent about a third
33 per cent a third
50 per cent a half
53 per cent approximately half
66 per cent two thirds
75 per cent three quarters
95 per cent almost all