Starters

Từ Tiếng Anh Toàn Thư Mở
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cambridge English: Starters (YLE Starters) là chương trình đầu tiên trong số 3 chương trình thi tiếng Anh dành cho trẻ em (độ tuổi lớp 1 - 2). Bài test này đưa trẻ em đến với tiếng Anh nói và Viết. Đây là cách tuyệt vời để giúp các bạn trẻ tự tin và cải thiện tiếng Anh của mình.


Bài test được thiết kế với các chủ đề quen thuộc và tập trung vào những kỹ năng cần thiết để giao tiếp hiệu của bằng tiếng Anh thông qua các hoạt động về Nghe, Nói, Đọc và Viết.


Cambridge English: Starters dành cho trẻ em mới bắt đầu học tiếng Anh. Khi trẻ đã sẵn sàng (pass qua chương trình Starters này) thì họ sẽ được chuyển sang Chương trình Cambridge English: Movers (YLE Movers), một chương trình thứ 2 trong loạt chương trình dành cho trẻ em.


lớn
    Key facts
      CEFR level:	Pre-level A1 ( xem tham chiếu )
      Test format:	Computer or paper-based
      No. of papers:	3 
      Test length:	About 45 minutes


Nghe - Listenning

Nghe

Đọc và Viết - Reading and Writing

Đọc và Viết

Nói - Speaking

Nói