Tiếng Anh Toàn Thư Mở:Giới thiệu

Từ Tiếng Anh Toàn Thư Mở
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nhằm giúp mọi người học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm cũng như xây dựng một cộng đồng người học tiếng Anh, chúng tôi đã tạo ra trang web. Tất cả mọi người đều có thể là tác giả và viết về bất kì điều gì được cho là hữu ích. Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của mọi người.