Tiếng Anh Toàn Thư Mở:Phủ nhận chung

Từ Tiếng Anh Toàn Thư Mở
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nội dung của toàn bộ trang web này được đóng góp thành viên ở khắp mọi nơi và nội dung của các thành viên sẽ được thay đổi cho phù hợp bởi những thành viên khác. Các bạn có tất cả mọi quyền hạn để tạo và sửa đổi bất kì nội dung nào trên toàn website. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc thông tin của bạn bị chỉnh sửa bởi người khác. Tuy nhiên, nếu bạn thấy việc chỉnh sửa là không hợp lý thì có thể yêu cầu Ban Quản Trị (BQT) xem xét và phục hồi bài của bạn. Vì tính cộng đồng cao nên việc đóng góp, thảo luận và chỉnh sửa là cần thiết và bạn nên chấp nhận điều đó.

Thành viên phải chịu trách nhiệm về nội dung mình đưa và không được viverb intransitive phạm chính sách bản quyền của các tổ chức và cá nhân.