Available courses

    TOEIC 400 là khóa học sơ cấp nhằm giúp các bạn đạt được điểm thi TOEIC 400. Khóa học được thiết kế từ cấp độ thấp đến cấp độ cao và các kĩ năng căn bản nhất để bạn có thể tham gia kì thi TOEIC tại ETS. 

    + Target for Real TOEIC: 400 điểm
    toeic online miễn phí


    TOEIC 500 là khóa học nhằm giúp các bạn đạt được điểm thi TOEIC 500. Khóa học được thiết kế dựa trên nền tảng của TOEIC 400. Khóa học tiếp tục trang bị cho bạn những kỹ năng và kiến thức cần thiết để bạn có thể tham gia kì thi TOEIC tại ETS. 

    + Target for Real TOEIC: 500 điểm